BORANG PERMOHONAN
Arahan:- Sila isi borang dengan teliti. Kesilapan mengisi borang menyebabkan borang anda tidak didaftarkan.
KURSUS YANG DIPOHON

PROGRAM DIPLOMA IN MANUFACTURING ENGINEERING

Sila isi mengikut keutamaan pilihan (1- 5)

MAKLUMAT PERIBADI
MAKLUMAT AKADEMIK SPM / MCE / SPM(V) / SPVM Mengikut sistem terbuka atau setaraf
Sila Masukkan Nama Subjek dan Keputusan Subjek Bagi Subjek Yang Tidak Tersenarai Di Sebelah (Contoh : Prinsiip Akaun ; A+)
Perakuan - Saya mengaku bahawa segala keterangan yang diberikan adalah benar dan salinan sijil yang disertakan adalah seperti yang dikehendaki. Saya akaui bahawa MARA berhak menarik balik tawaran masuk atau mengarahkan saya keluar dari institusi pendidikan berkenaan atau MARA berhak menarik balik tawaran pemberian elaun pengajianpada bila-bila masa sekiranya didapatai mana-mana keterangan dan salinan sijil-sjil yang saya kemukakan adalah tidak benar.